NIEZBĘDNIK WIEDZY

Szkoda częściowa występuje wówczas gdy wysokość kosztów naprawy samochodu nie przekracza wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, dotyczy to odszkodowania z OC sprawcy.

Wówczas naprawienie szkody następuje przez przywrócenie pojazdu do stanu przed szkodą poprzez naprawę w serwisie i przedłożenie za naprawę faktur lub poprzez świadczenie w pieniądzu inaczej mówiąc poprzez wypłatę ekwiwalentu za szkodę.

Wybór należy do poszkodowanego. Należy mieć na uwadze, że prawidłowe oszacowanie wartości szkody przy kosztorysowym rozliczeniu (proponowany przez ubezpieczyciela ekwiwalent w pieniądzu) jest konieczne do określenia należnej wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Proponowany przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorys ofertowy nie zawsze pozwoli na pokrycie pełnych kosztów naprawy, gdyż zawiera na przykład niezasadne potrącenia amortyzacyjne, zaniżone stawki za roboczogodzinę oraz zaniżone ceny części zamiennych.

Wówczas niezbędne staje się przeliczenie kosztów naprawy w sposób obiektywny tak aby kwota odszkodowania zapewniła możliwość profesjonalnej naprawy uszkodzonego samochodu lub zrekompensowała szkodę w pieniądzu.

Nasza usługa gwarantuje prawidłowe wyliczenie kosztów naprawy.

 

Szkoda całkowita występuje wówczas gdy wysokość kosztów naprawy samochodu przekracza wartość rynkową pojazdu z dnia szkody w przypadku szkody z OC sprawcy lub przekracza wskazaną w polisie AC procentową część wartości rynkowej samochodu z dnia szkody.

Wówczas likwidacja szkody następuje poprzez zrefundowanie kosztów naprawy samochodu do wysokości wartości rynkowej pojazdu w przypadku szkody z OC lub w przypadku szkody z OC i AC poprzez wypłatę różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed szkodą i wartością pojazdu po szkodzie (wartością pojazdu w stanie uszkodzonym wyliczoną w programie eksperckim lub zaproponowaną na aukcji).

W przypadku szkody z AC wybór sposobu likwidacji szkody uzależniony jest od zapisów OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), z kolei w przypadku szkody z OC wybór należy do poszkodowanego.

Oferowane przez towarzystwo ubezpieczeń kwoty odszkodowania z tytułu szkody całkowitej nie zawsze są korzystne dla poszkodowanego.

Wówczas niezbędne staje się przeliczenie szkody całkowitej w taki sposób aby kwota odszkodowania zapewniła możliwość naprawy uszkodzonego samochodu lub w sposób satysfakcjonujący zrekompensowała poniesione straty.

Nasza usługa gwarantuje prawidłowe wyliczenie szkody całkowitej, jej analiza jest bezpłatna, a koszt jej wyliczenia uzgodnimy z klientem.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://rzetelnafirma.pl/4823C68L

Biuro Ekspertyz i Analiz Wypadków Drogowych

ul. Miodowa 26, lok. 4.5, 33-332 Kraków (siedziba)
NIP: 9441172232, REGON: 350781087

pon - pt 8:00-17:00

bezpłatne porady i konsultacje
w każdy czwartek od godz. 16:00 do 18:00

tel. +48 514 616 060

email: poczta@kosztorysy.online

    Dodaj załączniki

    Strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej: Cookies & RODO Akceptuję